Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 323, 9. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
9. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoituspäivästä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2285, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen II muuttamisesta eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita koskevien tiettyjen vaatimusten osalta sekä elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2286, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Belokranjska pogača (APT))

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2287, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2288, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2017, määrästä vuonna 2016, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2016 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja vuotuisia määriä vuonna 2018 ja 2019

8

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2289, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, lyhytaikaista oleskelua varten Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan sopimuksen mukaisesti perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien yhteisten suuntaviivojen hyväksymistä

11

 

*

Komission delegoitu päätös (EU) 2015/2290, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2291, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanopäätöksen 2013/722/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuuden enimmäismäärästä raivotaudin hävittämisohjelmalle Latviassa vuonna 2014 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8607)  ( 1 )

27

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 2/2015, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteessä 9 olevien lisäysten 1 ja 2 muuttamisesta [2015/2292]

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top