Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:322:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 322, 8. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 322

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
8. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2264, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta ja vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/2265, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2016–2018

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2266, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Asperges du Blayais (SMM))

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2267, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara (SMM))

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2268, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Drniški pršut (SMM))

14

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2269, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Belgian lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella VII d

15

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2270, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIh, VIIj ja VIIk

17

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2271, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä alueella V

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2272, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2273, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2274, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Saheliin

44

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2275, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta

50

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2276, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

51

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2277, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, komission hyväksynnästä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 109 artiklan 8 kohdan mukaisille varmentamisjärjestelmien toteuttamista koskeville kansallisille suunnitelmille (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8830)

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2278, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, päätöksen 2004/558/EY liitteiden I ja II muuttamisesta Saksan Bremenin, Hessenin ja Niedersachsenin osavaltioiden naudan tarttuvasta rinotrakeiitista vapaan aseman osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8462)  ( 1 )

55

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2279, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8581)  ( 1 )

58

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2280, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, tehokkaan DENSO-vaihtovirtageneraattorin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla ( 1 )

64

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2281, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, luvan antamisesta muuntogeenistä maissia MON 87427 (MON-87427-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden saattamiseksi markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8587)  ( 1 )

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top