Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 317, 3. joulukuuta 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
3. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2226, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

3

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2015/2227, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, hyväksynnän antamiseksi sille, että Euroopan komissio tekee ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi ydinaseet Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian valtioissa kieltävän sopimuksen puitteissa tehdyn Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välisen sopimuksen pöytäkirjoihin 1 ja 2 ehdotetut muutokset

9

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2015/2228, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, hyväksynnän antamiseksi sille, että Euroopan komissio tekee ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi ydinaseet Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian valtioissa kieltävän sopimuksen puitteissa tehdyn Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välisen sopimuksen pöytäkirjojen 1 ja 2 muutokset

11

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2229, annettu 29 päivänä syyskuuta 2015, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2230, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten suomuturskan kalastuksen kieltämisestä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII ja IX

17

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2231, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 16 ja 38 osalta ( 1 )

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2232, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 korjatuista rypäleistä tuotetun viinin väkevöimistä koskevien rajojen nostamisen sallimisesta Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla viininviljelyalueilla

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2233, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen haloksifoppi-P hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2234, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2235, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2236, annettu 27 päivänä marraskuuta 2015, Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta siltä osin kuin on kyse sähköisiin siirtoihin sovellettavia tulleja koskevan moratorion sekä ilman sopimusrikkomusta tehtäviä ja muista tilanteista johtuvia valituksia koskevan moratorion voimassaolon jatkamisesta

33

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2237, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä

35

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2238, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

36

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2239, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1- ja H5N2-alatyyppien esiintymiseen Ranskassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top