EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 19. marraskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
19. marraskuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/2072, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetusten (EU) N:o 1221/2014 ja (EU) 2015/104 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2073, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, unionin vesillä alueella IIa sekä sillä alueen IIIa osalla, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

11

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2074, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

13

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2075, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, desmedifamin, diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n, orytsaliinin ja fenmedifamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä sianlihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevia munia, munatuotteita ja albumiineja koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2079, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä naudanlihaa koskevan unionin tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

71

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2080, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevia maitotuotteita koskevien tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnin osalta ja Moldovasta peräisin olevia maitotuotteita koskevan tuontitariffikiintiön poistamisesta

77

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2081, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

81

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2082, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aineen Arctium lappa L. (maanpäälliset osat) hyväksymättä jättämisestä perusaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

85

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2083, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aineen Tanacetum vulgare L. jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

87

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2084, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, tehoaineen flupyradifuroni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

89

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2085, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, tehoaineen mandestrobiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

93

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2086, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

97

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2015/2087, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

99

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2088, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, UNECE:n asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävän kannan vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 ja 127, ehdotuksesta uudeksi etutörmäystä koskevaksi UNECE:n säännöksi, ehdotuksista muutoksiksi ajoneuvojen rakennetta koskevaan konsolidoituun päätöslauselmaan (R.E.3) ja ehdotuksesta uudeksi ajoneuvojen voimalaitteiden määritelmiä koskevaksi keskinäiseksi päätöslauselmaksi nro 2 (M.R.2)

103

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2089, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Slovenian tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeava erityistoimenpide annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/54/EU muuttamisesta

107

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2090, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

109

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2091, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2011 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/431/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7856)

110

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top