Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 256, 1. lokakuuta 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
1. lokakuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1743, annettu 28 päivänä syyskuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Ovos Moles de Aveiro (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1744, annettu 28 päivänä syyskuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Limone di Siracusa (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1745, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (APT))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1746, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 750/2014 muuttamisesta jatkamalla sian epideemiseen ripuliin liittyvien suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1747, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, E-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena annetun asetuksen (EU) N:o 26/2011 oikaisemisesta ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1748, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia ja pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2015

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1749, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/1750, annettu 29 päivänä syyskuuta 2015, EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), ja päätöksen (YUTP) 2015/607 kumoamisesta (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1751, annettu 29 päivänä syyskuuta 2015, bromadiolonia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1752, annettu 29 päivänä syyskuuta 2015, afrikkalaisen sikaruttoviruksen tietyistä kolmansista maista tai niiden osista, joissa taudin esiintyminen on vahvistettu, unioniin kulkeutumisen estämiseksi annettavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/78/EU kumoamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Komission päätös (EU) 2015/1753, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi osallistumisen vahvistamisesta Italian osalta

19

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä ( EUVL L 125, 21.5.2015 )

21

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top