Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 4. heinäkuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
4. heinäkuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1076, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015, tuensaajan vaihtoa ja siihen liittyviä velvoitteita koskevien lisäsääntöjen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitettaviin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskeviin sopimuksiin sisällytettävien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1077, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Idiazabal (SAN))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1078, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineesta ”klodronihappo (dinatriumsuolana)” ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1079, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse heksaflumuronista ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1080, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, asetuksen (EU) No 37/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse propyyli-4-hydroksibentsoaatista ja sen natriumsuolasta ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1081, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevien tiettyjen alumiinifolioiden tuonnissa

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1082, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

41

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1083, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 1918/2006 avatussa Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiössä 29 päivän kesäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tuontitodistushakemusten vastaanottamisen keskeyttämisestä heinäkuun 2015 osalta

43

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1084, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015, elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 797)  ( 1 )

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1085, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Ruotsin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä Hammars Verkstad AB:n valmistamien polttopuukoneiden Hammars vedklipp 5,5 hk ja Hammars vedklipp 7,5 hk markkinoille saattamisen kieltämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4428)  ( 1 )

124

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä ( EUVL L 267, 2.10.2012 )

126

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top