Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:159:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 159, 25. kesäkuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 159

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
25. kesäkuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/981, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/982, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/984, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, kuparipyritionin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21 ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/985, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, klotianidiinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

46

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/986, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/987, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

51

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/988, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 maito- ja maitotuotealalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/989, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kaupan ja kestävän kehityksen alakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee kaupan ja kestävän kehityksen alakomitean työjärjestyksen sekä sellaisten henkilöiden, jotka voivat toimia asiantuntijoina paneelin menettelyissä kauppaan ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa, luettelon hyväksymistä

55

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/990, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Deutsche Bundesbankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

61

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/991, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävän kannan vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 ja 135, luokan L sähköajoneuvojen turvallisuutta koskevasta uudesta UNECE:n säännöstä sekä muutoksista ajoneuvojen rakennetta koskevaan konsolidoituun päätöslauselmaan (R.E.3)

62

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/992, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

66

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/993, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, luvan antamisesta Tanskalle soveltaa alennettua verokantaa satamissa suoraan aluksille toimitettavaan sähköön direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

68

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top