Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 157, 23. kesäkuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
23. kesäkuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/960, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/961, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

20

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/962, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta ( 1 )

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/963, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/964, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 442/2009 sianliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2015 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

34

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/965, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 536/2007 Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatussa tariffikiintiössä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2015 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

36

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/966, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 539/2007 muna- ja muna-albumiinialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivänä lokakuuta alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2015 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

38

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/967, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 Israelista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2015 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

40

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/968, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 412/2014 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2015 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/969, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta

44

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/970, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, Bosnia ja Hertsegovinassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

45

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/971, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

50

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/972, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation aloittamisesta (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2015/973, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

52

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/974, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2015, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4087)

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/975, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, Espanjan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesti toteuttamasta toimenpiteestä HIDALGO'S GROUPin, Espanja, Espanjaan tuoman iskuporakoneen markkinoille saattamisen kieltämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2015/976, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015, elintarvikkeissa esiintyvien tropaanialkaloidien seurannasta ( 1 )

97

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU–Ukraina-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, oman työjärjestyksensä sekä assosiaatiokomitean ja alakomiteoiden työjärjestysten hyväksymisestä [2015/977]

99

 

*

EU–Ukraina-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kahden alakomitean perustamisesta [2015/978]

110

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ( EUVL L 189, 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top