EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:068:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 68, 13. maaliskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
13. maaliskuu 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta ( 1 )

9

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/414, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ravintolisien valmistuksessa käytettävästä aineesta (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/415, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden etefoni ja fenamifossi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/416, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, dinotefuraanin hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/417, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, tehoaineen Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743, hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/418, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/419, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, tolyylifluanidin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21 ( 1 )

39

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/420, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/421, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, joustovälineen varojen käyttöönotosta

45

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/422, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

47

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/423, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015, Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksiin

48

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/424, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, neuvoston direktiivin 96/67/EY 9 artiklan mukaisen, eräiden maahuolintapalvelujen tarjoamista Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla koskevan poikkeuspäätöksen hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 473)

50

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55)

54

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54)

69

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014

88

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 517/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja komission asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttamisesta ( EUVL L 138, 26.5.2011 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1086/2011, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteen II ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta tuoreessa siipikarjanlihassa esiintyvän Salmonellan osalta ( EUVL L 281, 28.10.2011 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( EUVL L 71, 9.3.2012 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1190/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä kalkkunaparvissa esiintyvien Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -tartuntojen vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( EUVL L 340, 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top