EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:062:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 62, 6. maaliskuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 62

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
6. maaliskuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/357, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/358, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Cereza del Jerte (SAN))

5

 

*

Komission asetus (EU) 2015/359, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevien tilastojen osalta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/360, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä sianlihalle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/361, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/362, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa koskevaan Yhdysvaltojen pyyntöön saada pidentää Yhdysvaltojen hyväksymän Karibian alueen talouselvytyslain (CBERA) voimassaoloa ja laajentaa lain soveltamisalaa

22

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/363, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

24

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/364, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

25

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/365, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesti laadittavien tilastojen toimittamista koskevien poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille terveydenhuollon menojen ja rahoituksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1377)  ( 1 )

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen 2014/738/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisista öljyn ja kaasun jalostuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä ( EUVL L 307, 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top