EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 3, 7. tammikuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 3

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
7. tammikuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/6, annettu 31 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteen I muuttamisesta uusien vuosina 2011, 2012 ja 2013 rekisteröityjen henkilöautojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2015/7, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnästä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) 2015/8, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2015/9, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/10, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 870/2014 kumoamisesta ( 1 )

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/11, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kranjska klobasa (SMM))

37

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/12, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

40

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/13, annettu 31 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/32/EU liitteen III muuttamisesta vesimittarien tilavuusvirta-alueen osalta ( 1 )

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2015/14, annettu 5 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Komission päätös (EU) 2015/15, annettu 5 päivänä tammikuuta 2015, neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesta Suomen toteuttamasta toimenpiteestä ”Ribcap”-päänsuojaimen markkinoille saattamisen kieltämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 10114)

59

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/16, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015, yhdellä sahausyksiköllä varustettuja vaakasuoraan sahaavia käsikäyttöisiä katkaisusahoja koskevan standardin EN 1870-17:2012 viitetietojen julkaisemisesta varauksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY nojalla ( 1 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top