Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 366, 20. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 366

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
20. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2015 ja 2016

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1368/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1372/2013 muuttamisesta ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1369/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Garda (SAN)]

17

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1370/2014, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Suomessa

18

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1371/2014, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1372/2014, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1373/2014, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 413/2014 Ukrainasta peräisin olevan siipikarjanlihan osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana jätetyissä tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

34

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50)

36

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51)

77

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1376/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2014/52)

79

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/110/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2004/33/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väliaikaisen luovutuskiellon perusteista allogeenisen luovutuksen osalta ( 1 )

81

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/111/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2009/15/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten hyväksymisestä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ( 1 )

83

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/938/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, toimenpiteestä SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), jonka Tanska ja Ruotsi ovat toteuttaneet Scandinavian Airlinesin hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin viimeaikaisiin taudinpurkauksiin Alankomaissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/833/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta ( EYVL L 216, 20.8.1994 ) (Suomenkielinen erityispainos, Alue 5, Nide 6, s. 131)

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top