EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 365, 19. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 365

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
19. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/928/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

3

 

 

2014/929/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

6

 

 

Pöytäkirja Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja rahoitustuen vahvistamisesta

8

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1350/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

44

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1351/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta

46

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1352/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1353/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1156/2012 muuttamisesta

70

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 ja asetuksista (EY) N:o 828/2009 ja (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten esittämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2015, asetuksesta (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2015 ja asetuksesta (EU) N:o 1272/2009 poikkeamisesta tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen kiinteään hintaan vuosina 2014 ja 2015 tapahtuvia julkisia interventio-ostoja koskevien tarjousten käsittelyn määräajan osalta

75

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1355/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten hyväksymisestä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ( 1 )

82

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1356/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

87

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta ( 1 )

89

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten alkuperän, vesiviljelyeläinten hoitoa koskevien käytäntöjen, luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten rehun sekä luonnonmukaisessa vesiviljelyssä käytettäväksi sallittujen tuotteiden ja aineiden osalta ( 1 )

97

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1359/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tulatromysiinistä ( 1 )

103

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1360/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2014 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin muiden kantojen edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 871/2014 muuttamisesta tulevina vuosina vähennettävien määrien osalta

106

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1361/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 3, IFRS 13 ja IAS 40 osalta ( 1 )

120

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä

124

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1363/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

137

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1364/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, asetuksella (EY) N:o 533/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivän huhtikuuta 2015 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

139

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1365/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä huhtikuuta 2015 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

141

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/930/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

143

 

 

2014/931/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeava erityistoimenpide annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/181/EU soveltamisen jatkamisesta

145

 

*

Neuvoston päätös 2014/932/YUTP, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

147

 

*

Neuvoston päätös 2014/933/YUTP, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta

152

 

 

2014/934/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, puuhakkureita koskevan standardin EN 13525:2005+A2:2009 viitetietojen poistaminen Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9507)  ( 1 )

156

 

 

2014/935/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY mukaisesta Japanin tunnustamisesta merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9590)  ( 1 )

158

 

 

2014/936/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 10143)  ( 1 )

160

 

 

2014/937/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2014/53)

163

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top