Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 363, 18. joulukuuta 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 363

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
18. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1340/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1341/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1342/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta ( 1 )

67

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1343/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 puitteissa rahoitettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 951/2007 muuttamisesta

75

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1344/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Ranskan ja Espanjan kalastuskautena 2013/2014 pidättämien määrien lisäämisestä Biskajanlahden sardellin kalastuskiintiöön kalastuskaudeksi 2014/2015

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1345/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, sokerin, isoglukoosin ja fruktoosin ylijäämämäärien määrittämisestä Kroatian osalta

80

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1346/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin kumoamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

82

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1347/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, lopullisen tasoitustullin kumoamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

101

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi ( 1 )

121

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1349/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

143

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/919/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, Kyproksen makrotalouden sopeutusohjelman hyväksymisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/463/EU muuttamisesta

145

 

*

Neuvoston päätös 2014/920/YUTP, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Kroatialle direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti annettavasta luvasta soveltaa verovapautta humanitaarisessa miinanraivauksessa käytettävien koneiden dieselöljyyn

150

 

*

Neuvoston päätös 2014/922/YUTP, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL Afganistan) annetun päätöksen 2010/279/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pitkäkantainterferometrian yhteisen tutkimuslaitoksen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran ja kuoren osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2014 ja täytäntöönpanopäätöksen 2013/722/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, sen määrittämisestä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen sisältämän banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole tarpeen Perusta peräisin olevien banaanien tuonnissa vuonna 2014

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanopäätöksen 2013/770/EU muuttamisesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston muuttamiseksi kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastoksi

183

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta ( EUVL L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top