Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 363, 18. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 363

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
18. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1340/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1341/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1342/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta ( 1 )

67

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1343/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 puitteissa rahoitettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 951/2007 muuttamisesta

75

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1344/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Ranskan ja Espanjan kalastuskautena 2013/2014 pidättämien määrien lisäämisestä Biskajanlahden sardellin kalastuskiintiöön kalastuskaudeksi 2014/2015

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1345/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, sokerin, isoglukoosin ja fruktoosin ylijäämämäärien määrittämisestä Kroatian osalta

80

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1346/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin kumoamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

82

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1347/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, lopullisen tasoitustullin kumoamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

101

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi ( 1 )

121

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1349/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

143

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/919/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, Kyproksen makrotalouden sopeutusohjelman hyväksymisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/463/EU muuttamisesta

145

 

*

Neuvoston päätös 2014/920/YUTP, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Kroatialle direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti annettavasta luvasta soveltaa verovapautta humanitaarisessa miinanraivauksessa käytettävien koneiden dieselöljyyn

150

 

*

Neuvoston päätös 2014/922/YUTP, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL Afganistan) annetun päätöksen 2010/279/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pitkäkantainterferometrian yhteisen tutkimuslaitoksen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran ja kuoren osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2014 ja täytäntöönpanopäätöksen 2013/722/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, sen määrittämisestä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen sisältämän banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole tarpeen Perusta peräisin olevien banaanien tuonnissa vuonna 2014

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanopäätöksen 2013/770/EU muuttamisesta kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston muuttamiseksi kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastoksi

183

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta ( EUVL L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top