Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 360, 17. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 360

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
17. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, tehoaineen gamma-syhalotriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta sekä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää kyseiselle tehoaineelle myönnettyjen väliaikaisten lupien voimassaoloa ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1335/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1336/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2015

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1338/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävästä asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kap Verden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen Euroopan unioniin vietävien kalastustuotteiden osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 439/2011 muuttamisesta mainitun poikkeuksen voimassaolon jatkamiseksi

17

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1339/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi 2014/109/EU, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU liitteen II muuttamisesta hyväksymällä tupakkatuotteissa käytettävien kuvavaroitusten arkisto ( 1 )

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/911/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Latvian kanssa

28

 

*

Neuvoston päätös 2014/912/YUTP, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan riskin pienentämiseksi Sahelin alueella toteutettavien fyysiseen turvallisuuteen ja varastojen hallintaan liittyvien toimien tukemisesta

30

 

*

Neuvoston päätös 2014/913/YUTP, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Haagin käytännesäännöstön ja ballististen ohjusten leviämisen estämisen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

44

 

 

2014/914/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU muuttamisesta Belizen osalta

53

 

*

Neuvoston päätös 2014/915/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

56

 

 

2014/916/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, luvan antamisesta aineen (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/154/EU liitteen oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston direktiivin 2000/29/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse haitallisten organismien esiintymistä koskevista jäsenvaltioiden ilmoituksista sekä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Kiinan kansantasavallasta, Intiasta ja Vietnamista peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top