EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:330:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 330, 15. marraskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 330

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
15. marraskuuta 2014


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/793/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

10

 

 

Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimus säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamisesta Saint-Barthélemyn yhteisöön

12

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta

16

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2014, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta sisäisen jalostusmenettelyn yksinkertaistetun päättämisen osalta ( 1 )

37

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2014, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/794/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liitetyn kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan mukaisesti perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa 15 välimiehen luettelon laatimiseen

40

 

 

2014/795/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Liettuan tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/335/EU soveltamisen jatkamisesta

44

 

 

2014/796/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

46

 

 

2014/797/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Viron tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 168 a artiklasta poikkeava toimenpide

48

 

 

2014/798/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista unionin sisäistä nautaeläinten ja sikojen kauppaa varten sekä trikiiniin liittyvistä terveyttä koskevista lisävaatimuksista unionin sisäistä kotieläimenä pidettävien sikojen kauppaa varten (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8336)  ( 1 )

50

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2014/799/EU

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 4/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) hallintoneuvostolle annettavasta valtuutuksesta

61

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä ( EUVL L 201, 26.7.2013 )

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top