Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 311, 31. lokakuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 311

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
31. lokakuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1160/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteen II muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1161/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( 1 )

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1162/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41)

23

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/101/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta ( 1 )

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/749/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan komission nimittämisestä

36

 

*

Neuvoston päätös 2014/750/YUTP, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta

39

 

*

Neuvoston päätös 2014/751/YUTP, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Singaporen sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Hongkongin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Australian sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä ja propikonatsolia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman IPBC:tä sisältävän biosidituotteen lupaa koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman biosidituotteen luvan epäämisen hylkäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, päätöksen 2007/777/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trikiinejä koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinlääkärintodistusmallissa, jota käytetään tuotaessa unioniin kotieläiminä pidettävistä sioista saatuja tiettyjä lihavalmisteita (tiedoksiannettu numerolla (2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesta Saksan toimenpiteestä, jolla poistetaan markkinoilta kuumansuojavaatteet ”Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ja kielletään niiden markkinoille saattaminen (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7977)

80

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2014/761/EU

 

*

Komission suositus, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, energian sisämarkkinoiden sääntöjen soveltamisesta EU:n jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimusvaltioiden kesken

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top