Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 297, 15. lokakuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
15. lokakuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1079/2014, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2015

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1080/2014, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/714/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä lokakuuta 2014, yhdenmukaistetun standardin EN 1384:2012 ”Ratsastuskypärät” viitetietojen poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, sellaisen kolmannen maan yksilöimisestä, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti

13

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 60 – Kaksipyöräisten moottoripyörien ja mopojen hallintalaitteita sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevat yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset

23

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2014/24/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta ( EUVL L 16, 21.1.2014 )

41

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 699/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista ( EUVL L 184, 25.6.2014 )

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top