EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 219, 25. heinäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
25. heinäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 798/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 799/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallien vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 800/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisiin ohjelmiin perustuvan ja erityisen kauttakulkujärjestelyn yhteydessä annettavan operatiivisen tuen rahoitusta koskevien raportointimenettelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen vahvistamisesta ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 801/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvan unionin uudelleensijoittamisohjelman määrärahojen jakamiseen liittyvän aikataulun ja muiden toteuttamisedellytysten vahvistamisesta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 803/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 muuttamisesta

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 804/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksesta (EY) N:o 1122/2009 poikkeamisesta yhtenäishakemusten ja tukioikeuksien myöntämistä koskevien hakemusten myöhästymisestä tietyillä tulvista vuonna 2014 kärsineillä Italian alueilla johtuvan tuen määrien vähentämisen osalta

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 805/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2014/86/EU, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta

40

 

*

Neuvoston direktiivi 2014/87/Euratom, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/496/YUTP annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönoton, toiminnan ja käytön näkökohdista sekä yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP kumoamisesta

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5082)

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sekakomitean päätökseen N:o 2, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Moldovan tasavallan hakemuksesta liittyä etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sopimuspuoleksi ( EUVL L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) ( EUVL L 335, 17.12.2009 )

66

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top