Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 174, 13. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
13. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/347/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

1

 

 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 622/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

7

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 623/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

12

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 624/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

14

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta ( 1 )

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 626/2014, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 627/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä tapahtuvan hiukkasten valvonnan osalta ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 628/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 341/2007 muuttamisesta Kiinasta peräisin olevan valkosipulin tuontitariffikiintiön osalta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 629/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen metyylinonyyliketoni hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 630/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 215. kerran

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 631/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/348/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

40

 

*

Neuvoston päätös 2014/349/YUTP, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1250/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yhteisenmaatalouspolitiikan suoria tulojärjestelmiä koskevista yhteisistäsäännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetunasetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta ( EUVL L 338,19.12.2009 )

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top