EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:170:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 170, 11. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 170

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
11. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Tiedotus Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehdyn lisäpöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Tiedotus Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehdyn lisäpöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Tiedotus Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin väliseen sopimukseen vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä Kroatian tasavallan Euroopan talousalueeseen osallistumisen johdosta tehdyn lisäpöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Tiedotus Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

 

2014/343/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta

3

 

 

Sopimus Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen ja kolmeen siihen liittyvään sopimukseen

5

 

 

2014/344/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä

49

 

 

Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

50

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 618/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (SAN))

58

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 619/2014, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

60

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/77/EU, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY liitteiden I ja II muuttamisesta ( 1 )

62

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/345/EU

 

*

Komission päätös, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille annetun päätöksen 2012/481/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3590)  ( 1 )

64

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ( EUVL L 158, 27.5.2014 )

66

 

*

Oikaisu neuvoston suositukseen Suomen vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2014 koskevaa Suomen tarkistettua vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta ( EUVL C 216, 22.7.2011 )

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top