EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:168:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 168, 7. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 168

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
7. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/334/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 607/2014, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

27

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä

29

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu)

39

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 610/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä ECSEL-yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

53

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 611/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta

55

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 612/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 613/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Pagnotta del Dittaino (SAN))

68

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 614/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta viinialan tiettyjen tukitoimien soveltamisen osalta

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta

95

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 616/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

103

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2009/300/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU, 2011/331/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2014) 3674)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24)

117

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2014/339/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EKP/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25)

120

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 12/2014, annettu 8 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Salinātā rudzu rupjmaize (APT)) ( EUVL L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top