Help Print this page 

Document L:2014:167:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 167, 6. kesäkuuta 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 167

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
6. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/331/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen, Seychellien lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä Euroopan unionin lainkäyttövaltaan kuuluville Mayotten vesille ja Mayotten meriluonnonvaroihin koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välinen sopimus Seychellien lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsystä Euroopan unionin lainkäyttövaltaan kuuluville Mayotten vesille ja Mayotten meriluonnonvaroihin

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 604/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin ( 1 )

30

 

*

Komission asetus (EU) N:o 605/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ( 1 )

36

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 606/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/332/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, päätösten 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rekisteröityjen hevosten tuontiin Intian alueen tietyistä osista sovellettavista eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3582)  ( 1 )

52

 

 

2014/333/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, henkilötietojen suojasta Euroopan oikeusportaalissa

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top