EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 147, 17. toukokuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 147

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
17. toukokuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 518/2014, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012, (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 665/2013, (EU) N:o 811/2013 ja (EU) N:o 812/2013 muuttamisesta energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjen internetissä esittämisen osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 519/2014, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 401/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suurten erien, mausteiden ja ravintolisien näytteenottomenetelmistä, T-2- ja HT-2 -toksiinin ja sitriniinin suoritusarvovaatimuksista ja seulonta-analyysimenetelmistä ( 1 )

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 520/2014, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014, eräiden vuonna 2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2014 kalastuskiintiöihin

44

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 521/2014, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

68

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/285/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUTM Mali/2/2014, annettu 13 päivänä toukokuuta 2014, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EU

 

*

Komission delegoitu päätös, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, perusteista ja edellytyksistä, jotka eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäseneksi hakevien terveydenhuollon tarjoajien on täytettävä ( 1 )

71

 

 

2014/287/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäsenten perustamista ja arvioimista sekä tällaisten verkostojen perustamista ja arvioimista koskevan tiedon ja asiantuntemuksen vaihdon helpottamista koskevista perusteista ( 1 )

79

 

 

2014/288/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, unionin osarahoittamista tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia kertomuksia koskevista vakiovaatimuksista ja päätöksen 2008/940/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää tehoaineille pinoksadeeni ja meptyylidinokappi myönnettyjä väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2014/290/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, EU:n ja Chilen assosiaatiokomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteen XII, jossa vahvistetaan luettelot Chilen yksiköistä, jotka tekevät hankintoja IV osan julkisia hankintoja koskevan IV osaston määräysten mukaisesti, muuttamiseen

116

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top