Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:059:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 059, 28. helmikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.059.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
28. helmikuu 2014


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös N:o 189/2014/EU, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/107/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 190/2014, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 597/2009 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 461/2013 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 191/2014, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevien tiettyjen mangaanidioksidien tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 192/2014, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, tehoaineen 1,4-dimetyylinaftaleeni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 193/2014, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, tehoaineen amisulbromi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 194/2014, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/37/EU, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa annetun neuvoston direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/108/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

34

 

 

2014/109/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, muun muassa Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2000/745/EY kumoamisesta

35

 

 

2014/110/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Belgiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa tehdyn päätöksen 2007/479/EY muuttamisesta

39

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseeen 2012/830/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, lisärahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2012 (EUVL L 356, 22.12.2012)

43

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 684/2008, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2008, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuontiin sovellettavien asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden soveltamisalan tarkentamisesta (EUVL L 192, 19.7.2008)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top