EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:039:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 039, 8. helmikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.039.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 39

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
8. helmikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta 2014, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 119/2014, annettu 7 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ravintolisien valmistuksessa käytettävästä kromilla rikastetusta hiivasta ja elintarvikkeisiin lisätystä kromi(III)laktaatti, trihydraatista ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 120/2014, annettu 7 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 32 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse yhteisön vertailulaboratoriosta muuntogeenisiä organismeja varten annetun asetuksen (EY) N:o 1981/2006 muuttamisesta ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 121/2014, annettu 7 päivänä helmikuuta 2014, L-selenometioniinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

53

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 122/2014, annettu 7 päivänä helmikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

56

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 123/2014, annettu 7 päivänä helmikuuta 2014, 3 ja 4 päivänä helmikuuta 2014 Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja helmikuuta 2014 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/68/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Latvijas Bankan ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

59

 

 

2014/69/EU

 

*

Komission päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, luvan antamisesta Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle poiketa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 559)  ( 1 )

60

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2014/70/EU

 

*

Komission suositus, annettu 22 päivänä tammikuuta 2014, suuritehoisella vesisärötyksellä tapahtuvaan hiilivetyjen (esimerkiksi liuskekaasun) etsintään ja tuotantoon sovellettavista vähimmäisperiaatteista

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top