EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 008, 11. tammikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.008.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
11. tammikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/7/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Euroopan unionin ja Georgian puitesopimuksesta Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

3

 

*

Euroopan unionin tiedoksiantokirje San Marinon tasavallalle säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen liitteeseen I Bulgarian ja Romanian 1 päivänä tammikuuta 2007 tapahtuneen liittymisen ja Kroatian 1 päivänä heinäkuuta 2013 tapahtuneen liittymisen vuoksi tehtävästä teknisestä muutoksesta

7

 

*

Euroopan unionin tiedoksiantokirje Liechtensteinin ruhtinaskunnalle säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen liitteeseen I Bulgarian ja Romanian 1 päivänä tammikuuta 2007 tapahtuneen liittymisen ja Kroatian 1 päivänä heinäkuuta 2013 tapahtuneen liittymisen vuoksi tehtävästä teknisestä muutoksesta

8

 

*

Euroopan unionin tiedoksiantokirje Monacon ruhtinaskunnalle säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen liitteeseen I Bulgarian ja Romanian 1 päivänä tammikuuta 2007 tapahtuneen liittymisen ja Kroatian 1 päivänä heinäkuuta 2013 tapahtuneen liittymisen vuoksi tehtävästä teknisestä muutoksesta

9

 

*

Euroopan unionin tiedoksiantokirje Andorran ruhtinaskunnalle säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen liitteeseen I Bulgarian ja Romanian 1 päivänä tammikuuta 2007 tapahtuneen liittymisen ja Kroatian 1 päivänä heinäkuuta 2013 tapahtuneen liittymisen vuoksi tehtävästä teknisestä muutoksesta

10

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 16/2014, annettu 9 päivänä tammikuuta 2014, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 209. kerran

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 17/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpiteen ilmoittamiselle

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 18/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin [Žemaitiškas kastinys (APT)]

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 19/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kloroformista ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 20/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse butafosfaanista ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 21/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 210. kerran

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 22/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 23/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, 6 ja 7 päivänä tammikuuta 2014 Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tammikuuta 2014 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

26

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/8/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä lokakuuta 2013, valvottavien aineiden käytöstä prosessireagensseina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun päätöksen 2010/372/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 6517)

27

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (Euratom) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta ( EUVL L 346, 20.12.2013 )

30

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (Euratom) N:o 1368/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisesta ( EUVL L 346, 20.12.2013 )

31

 

*

Oikaisu komission päätökseen 2013/114/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, ohjeista jäsenvaltioille lämpöpumpuilla erilaisilla lämpöpumpputeknologioilla tuotetun uusiutuvan energian määrän laskemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY 5 artiklan mukaisesti ( EUVL L 62, 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top