Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:343:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 343, 19. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.343.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
19. joulukuuta 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1359/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1360/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, sokerialan tuotantomaksujen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006, lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002 ja 2004/2005 sekä sokerinvalmistajien sokerijuurikkaan myyjille tuotantomaksujen enimmäismäärän ja näiden tuotantomaksujen välisen erotuksen vuoksi maksaman määrän vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003, 2003/2004 ja 2005/2006

2

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1361/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kypsentämättömän maustetun siipikarjanlihan aistinvaraisen testauksen menetelmistä sen luokittelemiseksi yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1363/2013, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ’valmistetun nanomateriaalin’ määritelmästä ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1364/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta muiden kuin luonnonmukaisesti vesiviljeltyjen poikasten ja muiden kuin luonnonmukaisesti viljeltyjen simpukantoukkien vesiviljelyssä käytön osalta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1365/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottamaa alfa-galaktosidaasia ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä toissijaisten lihasiipikarjalajien ja kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1366/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen liitteessä II vahvistettuja alkuperäsääntöjä koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan tiettyjen Guatemalasta tulevien tuotteiden kiintiöissä

34

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1367/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/772/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tilintarkastustuomioistuimen viiden jäsenen nimittämisestä

40

 

 

2013/773/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

41

 

 

2013/774/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien bromadiolonia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevien rajoitusten hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9030)

42

 

 

2013/775/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin osallistumisesta Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa vuosina 2012 ja 2013 ja Tanskassa ja Espanjassa vuonna 2013 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9084)

44

 

 

2013/776/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta

46

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 28/13/KOL, annettu 30 päivänä tammikuuta 2013, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen kerran lisäämällä niihin lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskeva uusi luku

54

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 258/13/KOL, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2013, kauppaa, jolla Narvikin kunta myi oikeutensa käyttöoikeussopimuksen mukaiseen sähköön Narvik Energi AS:lle, koskevan muodollisen tutkintamenettelyn lopettamisesta (Norja)

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top