EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 341, 18. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. joulukuuta 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/58/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

4

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2013, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1353/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Liers vlaaike (SMM)]

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, ICES-osa-alueiden 27 ja 28.2 jättämisestä eräiden pyyntiponnistusrajoitusten ulkopuolelle vuodeksi 2014 Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 mukaisesti

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1355/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

35

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1356/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Kiinan kansantasavallasta koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1357/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2013/63/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siemenperunoita ja siemenperunaeriä koskevien vähimmäisedellytysten osalta ( 1 )

52

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/768/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa tukevista EU:n toimista

56

 

 

2013/769/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä koskevan Unkarin pyynnön epäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta

69

 

 

2013/771/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top