Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:335:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 335, 14. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.335.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
14. joulukuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1331/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1332/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1333/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, asetusten (EY) N:o 1709/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1454/2007, (EY) N:o 826/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 1130/2009, (EU) N:o 1272/2009 ja (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen luvanhaltijan nimestä ja suositeltavasta annostuksesta (1)

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1335/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1336/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (1)

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1338/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 208. kerran

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1339/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1340/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

27

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1341/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä marraskuussa 2013 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/756/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin

32

 

 

2013/757/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

45

 

 

2013/758/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia

46

 

 

2013/759/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, EKR:n varainhoidon siirtymätoimenpiteistä 1 päivästä tammikuuta 2014 yhdennentoista EKR:n voimaantuloon saakka

48

 

*

Neuvoston päätös 2013/760/YUTP, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

50

 

 

2013/761/EU

 

*

Komission päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklassa tarkoitetusta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8815)

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top