EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:332:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 332, 11. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.332.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 332

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
11. joulukuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1279/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1280/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1281/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2014 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1282/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalatalousalan toimintaohjelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2508/2000 puolankielisen toisinnon oikaisemisesta

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1283/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1284/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/728/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on kyse sähköisiin siirtoihin sovellettavia tulleja koskevan moratorion sekä ilman sopimusrikkomusta tehtäviä ja muista tilanteista johtuvia valituksia koskevan moratorion voimassaolon jatkamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös 2013/729/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, EUTM Mali, annetun päätöksen 2013/34/EU muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös 2013/730/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumista koskevan EU:n strategian mukaisten SEESACin aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemisesta Kaakkois-Euroopassa

19

 

 

2013/731/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Irlannin kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten kloorialkalin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2013/733/EU

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2013, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 10 muuttamisesta

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top