Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:329:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 329, 10. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.329.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
10. joulukuuta 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/54/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien kannettavien paristojen ja akkujen sekä vähän elohopeaa sisältävien nappiparistojen markkinoille saattamisen osalta sekä komission päätöksen 2009/603/EY kumoamisesta ( 1 )

5

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1277/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, vuonna 2013 eräillä viininviljelyvyöhykkeillä tai niiden osissa korjatuista rypäleistä tuotetun viinin väkevöimistä koskevien rajojen nostamisen sallimisesta

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1278/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2013/60/EU, annettu 27 päivänä marraskuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/67/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/725/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, EU:n operaatiokeskuksen aktivoimisesta Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten annetun päätöksen 2012/173/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

39

 

*

Neuvoston päätös 2013/726/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvoston päätöksen EC-M-33/Dec 1 tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

41

 

 

2013/727/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, lomakkeesta, jolla annetaan tiedot jätehuoltosuunnitelmien ja jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien hyväksymisestä ja merkittävästä muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8641)  ( 1 )

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top