Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:268:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 268, 10. lokakuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.268.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 268

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
10. lokakuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 962/2013, annettu 10 päivänä syyskuuta 2013, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten sillin ja silakan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIaS, VIIb ja VIIc

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 963/2013, annettu 2 päivänä lokakuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Carn d’Andorra (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 964/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2013

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 965/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 204. kerran

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 966/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 967/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 27 päivän syyskuuta 2013 ja 4 päivän lokakuuta 2013 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 968/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

12

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/493/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, kolmannen ja viimeisen alueiden ryhmän määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5914)

13

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 768/2013, annettu 8 päivänä elokuuta 2013, toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 797/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 917/2004 muuttamisesta (EUVL L 214, 9.8.2013)

17

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1264/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta (EUVL L 356, 22.12.2012)

18

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2012/829/YUTP, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 356, 22.12.2012)

19

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top