EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:198:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 198, 23. heinäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.198.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
23. heinäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 695/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa ja Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kumoamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 696/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

22

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 697/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 698/2013, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 699/2013, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

36

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 700/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/391/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) käytännön täytäntöönpanon tukemisesta

40

 

 

2013/392/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tehdyn päätöksen 2008/633/YOS voimaantulopäivän vahvistamisesta

45

 

*

Neuvoston päätös 2013/393/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2013/382/YUTP muuttamisesta

47

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2013/394/EU

 

*

Euroopan unionin ja Sveitsin tilastokomitean päätös N:o 1/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A korvaamisesta

48

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top