EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:179:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 179, 29. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.179.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 179

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
29. kesäkuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 626/2013, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

22

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 627/2013, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 628/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan lentoturvallisuusviraston työmenetelmistä standardointitarkastuksia suoritettaessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 sääntöjen soveltamisen seurannasta ja komission asetuksen (EY) N:o 736/2006 kumoamisesta (1)

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 629/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, täydentävistä poikkeuksellisista toimenpiteistä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin alennetulla ylijäämämaksulla unionin markkinoille saattamisen osalta markkinointivuoden 2012/2013 aikana

55

 

*

Komission asetus (EU) N:o 630/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden muuttamisesta (1)

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 631/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 546/2006 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 233/2012 kumoamisesta (1)

84

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 632/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 194. kerran

85

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 633/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

87

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 634/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

89

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/336/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän lisäämisestä

92

 

 

2013/337/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

93

 

 

2013/338/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, unionin tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

94

 

 

2013/339/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

95

 

 

2013/340/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2013, päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi Kroatiassa (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3932)  (1)

96

 

 

2013/341/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2013, Valeo Efficient Generation Alternatorin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla (1)

98

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top