Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 173, 26. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.173.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 173

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
26. kesäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 611/2013, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY mukaisten henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamiseen sovellettavista toimenpiteistä

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 612/2013, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, talouden toimijoita ja verottomia varastoja koskevan rekisterin käytöstä, asiaan liittyvistä tilastoista ja kertomuksen antamisesta hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 nojalla

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 613/2013, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1451/2007 muuttamisesta tarkastusohjelmassa arvioitavaksi lisättävien biosidituotteiden tehoaineiden osalta

34

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 614/2013, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/313/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

40

 

 

2013/314/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Italiassa tehdyn päätöksen 2010/286/EU kumoamisesta

41

 

 

2013/315/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Unkarissa tehdyn päätöksen 2004/918/EY kumoamisesta

43

 

 

2013/316/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Liettuassa tehdyn päätöksen 2009/588/EY kumoamisesta

46

 

 

2013/317/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Latviassa tehdyn päätöksen 2009/591/EY kumoamisesta

48

 

 

2013/318/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Romaniassa tehdyn päätöksen 2009/590/EY kumoamisesta

50

 

 

2013/319/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

52

 

*

Neuvoston päätös 2013/320/YUTP, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan riskin pienentämiseksi Libyassa ja sen lähialueilla toteutettavien fyysiseen turvallisuuteen ja varastojen hallintaan liittyvien toimien tukemisesta

54

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

65

 

*

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

66

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2013/321/EU

 

*

AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 1/2013, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2013, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen mukaisen vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan pöytäkirjan vahvistamisesta

67

 

 

2013/322/EU

 

*

AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 2/2013, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2013, Somalian liittotasavallan tekemästä hakemuksesta saada tarkkailijan asema ja sen jälkeen liittyä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen

70

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen 2012/830/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, lisärahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2012 (EUVL L 356, 22.12.2012)

71

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top