EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:164:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 164, 18. kesäkuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. kesäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 550/2013, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Kattegatin alueella

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 551/2013, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen väliaikaisesta kieltämisestä NAFO 3M -alueella

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 552/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 553/2013, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 554/2013, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä alueilla VII b–k, VIII, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 555/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta (1)

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 556/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, asetusten (EY) N:o 798/2008, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 28/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetuksesta (1)

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 557/2013, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 831/2002 kumoamisesta (1)

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 558/2013, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/290/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3474)  (1)

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, kolmansista maista ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 Kroatiaan tuotuja, tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia eläinperäisiä tuotteita koskevista siirtymätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3475)  (1)

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten passituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3484)  (1)

27

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top