Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, R 113, 25. huhtikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.113.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 113

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
25. huhtikuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 377/2013/EU, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2013, poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetusta direktiivistä 2003/87/EY (1)

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 378/2013, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen Paecilomyces fumosoroseus -kanta FE 9901 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (1)

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 379/2013, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/191/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja 168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide

11

 

 

2013/192/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa Korsikan departementeissa vapaaseen liikkeeseen laskettavaan ja moottoripolttoaineena käytettävään lyijyttömään bensiiniin alennettua verokantaa direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

13

 

 

2013/193/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa moottoripolttoaineisiin eriytettyjä verokantoja direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

15

 

 

2013/194/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, alueiden komitean espanjalaisen jäsenen ja espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

17

 

 

2013/195/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU edellytettyyn radiotaajuuskartoitukseen liittyvien käytännön menettelytapojen, yhdenmukaisten mallien ja menetelmien määrittelemisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2013, sellaisten kolmansien maiden luettelon laatimisesta, jotka varmistavat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin sovellettavalla lainsäädännöllä ja vastaavilla valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteillä unionin tasoa vastaavan kansanterveyden suojelun, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/715/EU muuttamisesta (1)

22

 

 

Oikaisuja

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012)

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top