EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 28. maaliskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.090.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
28. maaliskuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 295/2013, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 192/2007 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun jälkeen

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 296/2013 annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

4

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 297/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, asetusten (EU) N:o 44/2012, (EU) N:o 39/2013 ja (EU) N:o 40/2013 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

10

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 298/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 299/2013, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 300/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun asetuksen (EU) N:o 605/2010 muuttamisesta (1)

71

 

*

Komission asetus (EU) N:o 301/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen vuosittaisten parannusten 2009–2011 osalta (1)

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 302/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

86

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

90

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 304/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, vilja-alalla 1 päivästä huhtikuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

92

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/160/YUTP, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top