Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:075:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, R 075, 19. maaliskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.075.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 75

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
19. maaliskuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 241/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, fludioksoniilin ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (1)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 242/2013, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 189. kerran

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 243/2013, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/133/YUTP, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Saheliin

29

 

*

Neuvoston päätös 2013/134/YUTP, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, Bosnia ja Hertsegovinan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/173/YUTP muuttamisesta

33

 

 

2013/135/EU

 

*

Komission päätös, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2013, päätösten 2007/506/EY ja 2007/742/EY muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1411)  (1)

34

 

 

2013/136/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2013, täytäntöönpanopäätöksellä 2012/161/EU vireille pannun Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineyleissopimuksen tosiasiallista täytäntöönpanoa Boliviassa koskevan tutkimuksen päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1422)

35

 

 

2013/137/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2013, riskialttiiden nautaeläinten käytön hyväksymisestä niiden tuotantoiän loppuun saakka Espanjassa BSE:n esiintymisen virallisen vahvistuksen jälkeen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1473)

37

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanopäätös 2012/414/EU, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, päätöksen 2006/168/EY liitteiden I–IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa unioniin (EUVL L 194, 21.7.2012)

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top