EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:047:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 47, 20. helmikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.047.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 47

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
20. helmikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista (1)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 140/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pa de Pagès Català (SMM))

18

 

*

Komission asetus (EU) N:o 141/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta (1)

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 142/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta maitotuotteiden vientitodistusten myöntämisestä Uudessa-Seelannissa vastaavaa viranomaista koskevien tietojen osalta

49

 

*

Komission asetus (EU) N:o 143/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on monivaiheiseen tyyppihyväksyntään toimitettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämisestä (1)

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 144/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraaviin asiakirjoihin ja viinialalla pidettäviin rekistereihin kirjaamisen osalta

56

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 145/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

63

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 146/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

68

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/90/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi tietyillä Latvian alueilla (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Latviassa (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 789)

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top