Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:026:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, R 026, 26. tammikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.026.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 26

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
26. tammikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 69/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 70/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 71/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Uruguayta koskevasta kohdasta sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luettelossa, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tuoretta lihaa, sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta jalostukseen tai tuotantoon tuonnin jälkeen tarkoitettuja lammas- ja vuohieläimiä koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin osalta (1)

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 72/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, asetusten (EY) N:o 180/2008 ja (EY) N:o 737/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siitä ajanjaksosta, joksi tietyt laboratoriot nimetään EU:n vertailulaboratorioiksi (1)

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 74/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 1125/2010 muuttamisesta Saksan, Espanjan ja Slovakian viljan interventiokeskusten osalta

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 75/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, asetuksesta (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta edustavien hintojen ja lisätuontitullien tiettyihin sokerialan tuotteisiin soveltamisen osalta ja sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 892/2012 kumoamisesta

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 76/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 77/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2013 osakaudella

23

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/1/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/64/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 204, 26.7.2006)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top