EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, R 021, 24. tammikuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.021.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 21

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
24. tammikuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 55/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, rajatylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1214/2011 soveltamisalan laajentamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 56/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV muuttamisesta (1)

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 57/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1418/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi tiettyihin OECD:n ulkopuolisiin maihin (1)

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 58/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (1)

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 59/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monensiinista (1)

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 60/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 185. kerran

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 61/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 62/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

27

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 63/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 892/2012 markkinointivuodeksi 2012/2013 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/48/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

30

 

 

2013/49/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, luvan antamisesta synteettisen zeaksantiinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, luvan antamisesta Chia-kasvin (Salvia hispanica) siementen käyttöalan laajentamiseksi elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013, kolmannen maan lainsäädännön, jota sovelletaan ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin, ja vastaavien valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden arvioinnista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 111 b artiklan mukaisesti (1)

36

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 191/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

37

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 192/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

39

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 193/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

41

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 194/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 195/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

43

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 196/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 197/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

45

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 198/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

48

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 199/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

49

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 200/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

50

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 201/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

51

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 202/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

54

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 203/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

56

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 204/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 10 muuttamisesta

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top