EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:338:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 338, 12. joulukuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.338.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 338

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
12. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/768/YUTP, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, puitteiden luomista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus puitteiden luomisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1183/2012, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (1)

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1184/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Cecina de León (SMM))

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1185/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1186/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse foksiimista (1)

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1187/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 184. kerran

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1188/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/769/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2012, luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2009/790/EY muuttamisesta

27

 

 

2012/770/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta kalenterivuodelta 2011 (1)

29

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2012/771/EU

 

*

Komission suositus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla

37

 

 

2012/772/EU

 

*

Komission suositus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, aggressiivisesta verosuunnittelusta

41

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 488/2012, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla annettuihin myyntilupiin liittyvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista annetun asetuksen (EY) N:o 658/2007 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2012)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top