Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 332, 4. joulukuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.332.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 332

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
4. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1139/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1140/2012, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Coppia Ferrarese (SMM)]

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1141/2012, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 182. kerran

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1143/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2012/45/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen toisen kerran (1)

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/743/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/3/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

20

 

 

2012/744/EU

 

*

Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

21

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/745/YUTP, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta

22

 

 

2012/746/EU

 

*

Komission päätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, Italiassa toukokuussa 2012 tapahtuneiden maanjäristysten uhreille vastikkeetta jaettaviksi tarkoitettujen tavaroiden tai heidän käyttöönsä vastikkeetta annettaviksi tarkoitettujen tavaroiden tullittomasta tuonnista (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8687)

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta (EUVL L 88, 24.3.2012)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top