Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 311, 10. marraskuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.311.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 311

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
10. marraskuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1052/2012, annettu 9 päivänä marraskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/696/EU

 

*

Komission päätös, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012, toimenpiteistä suvun Pomacea (Perry) organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7803)

14

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 538/2008, annettu 29 päivänä toukokuuta 2008, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta (EUVL L 157, 17.6.2008)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top