Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 187, 17. heinäkuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.187.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 187

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
17. heinäkuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/387/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Guinea-Bissaun tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä annettuun päätökseen 2011/492/EU sisältyvien aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta ja tuon päätöksen muuttamisesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 641/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 356/2010 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

8

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 644/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta Venäjän osalta (1)

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 645/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, asetuksista (EY) N:o 1122/2009 ja (EU) N:o 65/2011 poikkeamisesta yhtenäishakemusten myöhästymisestä johtuvien tuen määrien vähentämisten osalta Manner-Portugalissa ja Madeiralla vuonna 2012

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 646/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, sakkoja ja uhkasakkoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (1)

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 647/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/388/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2010/231/YUTP muuttamisesta

38

 

*

Neuvoston päätös 2012/389/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Neuvoston päätös 2012/390/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

44

 

*

Neuvoston päätös 2012/391/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa (EUPOL AFGANISTAN) annetun päätöksen 2010/279/YUTP muuttamisesta

47

 

*

Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/393/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Italiassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme -järjestelmän hyväksymisestä

62

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/396/EU

 

*

EU–PLO-sekakomitean päätös N:o 1/2012, annettu 17 päivänä helmikuuta 2012, kuuden alakomitean perustamisesta ja EY–PLO-sekakomitean päätöksen N:o 1/2008 kumoamisesta

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top