Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 106, 18. huhtikuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.106.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
18. huhtikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 325/2012, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2012, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 326/2012, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen kansallisten maitokiintiöiden jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 327/2012, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 1291/2009 muuttamisesta kirjanpitotilojen taloudellisen koon alarajojen ja lukumäärän osalta Slovakiassa

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 328/2012, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 62/2006 muuttamisesta (1)

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 329/2012, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/197/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2012, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/198/EU

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2012, annettu 20 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa nro 4 olevan 15 artiklan 7 kohdan muuttamisesta

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top