Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 80, 20. maaliskuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.080.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 80

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
20. maaliskuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 237/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottaman alfa-galaktosidaasin (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-glukanaasin (EC 3.2.1.4) hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 238/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (SMM)]

4

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 239/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 240/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 241/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 242/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

15

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/158/YUTP, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, Bosnia ja Hertsegovinan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/173/YUTP muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös 2012/159/YUTP, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/172/YUTP muuttamisesta

18

 

 

2012/160/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Saksan liittohallituksen tiedoksi antamista kansallisista säädöksistä, jotka säilyttävät lelujen lyijyä, bariumia, arseenia, antimonia, elohopeaa sekä nitrosoamiineja ja nitrosoituvia aineita koskevat raja-arvot sen jälkeen kun lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY soveltaminen on tullut voimaan (1)

19

 

 

2012/161/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineyleissopimuksen tosiasiallista täytäntöönpanoa Boliviassa koskevan tutkimuksen vireille panemisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 17 artiklan 2 kohdan nojalla

30

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/162/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä sopimuksella perustetun komitean päätös N:o 1/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, uuden, köysiratalaitteistoja koskevan 19 luvun sisällyttämisestä liitteeseen 1 sekä liitteeseen 1 sisältyvien lainsäädäntöviittausten päivittämisestä

31

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012, annettu 13 päivänä tammikuuta 2012, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista (EUVL L 12, 14.1.2012)

39

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 560/2009, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2009, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista annetun asetuksen (EY) N:o 874/2004 muuttamisesta (EUVL L 166, 27.6.2009)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top