EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 19. marraskuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.302.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
19. marraskuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen voimaantulosta

1

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehdyn Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen voimaantulosta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1183/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 521/2008 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1184/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa ja IV, EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb, IIIc sekä osa-alueilla 22–32

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1185/2011, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella V sekä kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1186/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja Norjan vesillä alueella IV linjan 53° 30′ pohjoista leveyttä pohjoispuolella

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1187/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä alueella IIIa sekä EU:n vesillä osa-alueilla 22–32

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1188/2011, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, EU:n vesillä alueella IIa sekä siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1189/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 2010/24/EU tiettyjä säännöksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1190/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, asetusten (EY) N:o 1730/2006 ja (EY) N:o 1138/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen bentsoehapon (VevoVitall) hyväksynnän haltijan nimen osalta (1)

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1192/2011, annettu 18 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top